Com ho fem?

Seqüencia didàctica de l’elaboració d’un projecte educatiu

1. Fase inicial: Què tenim? Què en sabem? Què volem mostrar?

En aquesta primera fase, preparem una entrevista inicial amb l’entitat o la persona interessada per tal de valorar les diferents possibilitats educatives i de transferència dels coneixements a treballar. També dibuixarem un esquema previ per definir tot el que volem mostrar i posar en valor sobre el terreny. Finalment, ens marcarem un cronograma amb un tancament de dates aproximat.

2. La fase de desenvolupament: Disseny de l’activitat i els materials didàctics

Després de la fase inicial del projecte on hem pogut concretar els conceptes bàsics a treballar, és el moment de plantejar les activitats educatives d’aprenentatge. Recopilem tota la informació d’arxiu necessària per al discurs educatiu, consultant fonts d’informació diverses. En aquesta fase comencem a dissenyar l’estil i les diferents estructures, els objectius competencials de cada cicle formatiu (infantil, Primària, Secundaria) en el cas de ser un projecte educatiu per a escoles i per les activitats familiars o de lleure intergeneracional, segons les bases del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

3. La fase final: “Aprenem jugant

En aquesta última fase, presentarem el nostre projecte educatiu i el posarem a prova amb la col·laboració d’un centre educatiu, realitzant proves pilot, per acabar d’ajustar tempos i conceptes, com a última revisió ja sobre el terreny.