Intervencions arqueològiques: prospeccions, excavacions, controls i seguiments

Adequació i museïtzació de jaciments

Estudis d’impacte històric

Senyalística d’espais històrics i arqueològics