Prospeccions arqueològiques

Prospeccions arqueològiques

Inspecció o exploració tècnica visual sobre el terreny que ha de permetre localitzar, posicionar, delimitar o caracteritzar culturalment els elements patrimonials i arqueològics existents un solar particular o un territori més extens d’àmbit municipal o comarcal.

El nostre mètode de treball per una prospecció

Abans de qualsevol intervenció caldrà fer les consultes documentals necessàries per obtenir el màxim d’informació del sector o de la zona propera a aquest. Amb aquesta documentació s’ha d’obtenir la probabilitat de localització de restes arqueològiques i patrimonials durant les feines de camp. Els treballs en sí,  no impliquen cap moviment de terres ni modificació del terreny, ja que les tasques es basen en una inspecció ocular de la superfície del sòl, amb l’objectiu de localitzar materials i/o elements arqueològics (ceràmiques, materials lítics, constructius, túmuls, etc.).

Metodològicament, sempre que el terreny ho faci possible, s’establiran zones de pas que segueixin una alineació recta entre un extrem de finca o del terreny a prospectar i l’altre. El camp visual de l’arqueòleg que segueix una línia de pas és al voltant de 5 metres d’ample. Per aquest motiu, en superfícies menors a una hectàrea, la prospecció arqueològica superficial és factible amb la presència d’un únic arqueòleg. A partir d’una hectàrea, la superfície a prospectar és massa gran perquè un arqueòleg pugui efectuar-la de manera correcta i, per tant, serà necessària la presència mínima d’un equip format per dos prospectors.

Caldrà disposar, prèviament a la prospecció, d’una base planimètrica digital de la superfície a prospectar. Aquesta base haurà̀ d’estar georeferenciada, ja que serà bàsic per tal de situar els elements localitzats durant la prospecció a través d’un aparell de GPS. Aquesta base planimètrica s’ha de dur en mà durant la prospecció per tal de situar els materials recollits.

Existeixen altres mètodes de prospecció, anomenats geofísics. Aquestes actuacions són tècniques geològiques que es basen en les diferències entre les propietats físiques dels materials constructius i dels sòls que els envolten, proporcionant una mena de radiografia de les restes arqueològiques enterrades. Existeixen tres mètodes de prospecció geofísica: prospecció magnètica, georadar o prospecció geoelèctrica. Cada una d’elles detecta un tipus concret d’anomalia geofísica, que pot no coincidir amb les altres tècniques; per tant, una bona prospecció geofísica s’haurà̀ de combinar amb la prospecció superficial i els mostreigs.   

Prospeccions arqueològiques

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint al fet que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad