Tractament de restes​

Tractament de restes

Desmuntatge d’estructures, cobriments parcials o definitius, extracció de restes antropològiques

Redacció d’informes tècnics de desmuntatge d’estructures, tractament i cobriment de tota mena de restes no extretes utilitzant materials adequats i que no compactin, estudis antropològics per part de tècnics especialistes; sempre seguint les directrius que estableix la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic.

Com es realitza el tractament de restes

L’evolució de l’excavació arqueològica pot implicar el desmuntatge de les restes més superficials que, tenint en compte la seva escassa entitat i per la seva situació, impedeixin o dificultin la correcta excavació́ i/o interpretació de les restes de fases anteriors. En aquests casos s’ha de contemplar el desmuntatge de les restes, sempre d’acord amb les resolucions i indicacions efectuades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, previ informe arqueològic i sol·licitud oficial de desmuntatge. El desmuntatge de qualsevol de les restes aparegudes durant la intervenció arqueològica implica l’elaboració d’un informe de desmuntatge explícit, elaborat pel director tècnic, on s’indicaran les característiques de les restes, cronologia i motius del desmuntatge.

Durant l’execució d’aquest tipus d’intervenció arqueològica poden aparèixer imprevistos com la consolidació/restauració in situ d’alguns elements mobles o estructures, la restauració de materials arqueològics, o bé la realització d’analítiques.

Tractament de restes

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint al fet que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad