Informes tècnics

Informes tècnics d’impacte i afectació arqueològica

Estudis històrics o arqueològics en edificis, redacció de tota mena de projectes tècnics, inventaris d’elements patrimonials en municipis i elaboració de cartes arqueològiques, catalogació de materials arqueològics, catalogació virtual de peces arqueològiques: ens adaptem a les teves necessitats.

Per a la correcta interpretació i si s’escau, per a la correcta restauració o adequació arquitectònica d’un edifici històric o jaciment arqueològic és imprescindible que, dins el que es considera l’estudi arqueològic total, es dugui a terme l’aplicació d’un estudi d’arqueologia vertical en el qual s’analitzen amb criteris històrics i arqueològics les diverses estructures i elements que conformen l’actual edifici o jaciment. Aquesta anàlisi ha de permetre interpretar l’evolució estructural, les reformes efectuades, les diverses fases constructives i també́ identificar les parts o els elements que, per les seves característiques o cronologia es considerin més importants per a la seva conservació. L’estudi ha d’incloure, en cas necessari, la realització de cales de sondeig en els murs que permetin observar el parament i la tipologia d’aquests.

També es pot dur a terme la realització de la planimetria històrica de l’edifici per part d’un dibuixant dirigit per un director tècnic, la qual ha de permetre la correcta documentació del conjunt, la plasmació de les diverses fases constructives i si s’escau, la representació gràfica de detall (alçats i plantes) dels elements o parts que es considerin històricament més interessants. Tota la tasca ha de ser complementada amb una recerca arxivística de la documentació històrica sobre l’edifici, essencial per a la correcta interpretació històrica dels elements patrimonials associats a cada una de les seves fases.

Informes tècnics d’impacte i afectació arqueològica

Per gestionar de manera centralitzada els requisits que en matèria preventiva ens sol·liciten els nostres clients, comptem amb el segell Gestiona, amb el qual Obralia, agent neutral, valida que tots els processos siguin correctes i estiguin actualitzats, contribuint al fet que els nostres clients tinguin una experiència d’usuari més satisfactòria.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem ho accepteu.    Configurar i més informació
Privacidad